Tụ CBB 153J100V 0.015uF 100V 5mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 153J100V 0.015uF 100V 5mm;

Mã: CBB-153J100V5mm

Tên hàng: Tụ CBB 153J100V 0.015uF 100V 5mm;  Mã: CBB-153J100V5mm

Tên hàng: Tụ CBB 153J100V 0.015uF 100V 5mm;
Mã: CBB-153J100V5mm

Tags: