Tụ CBB 105J630V 1uF 630V 20mm

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 105J630V 1uF 630V 20mm;

Mã: CBB-105J630V20mm

Tên hàng: Tụ CBB 105J630V 1uF 630V 20mm;  Mã: CBB-105J630V20mm

Tên hàng: Tụ CBB 105J630V 1uF 630V 20mm;
Mã: CBB-105J630V20mm

Tags: