CD4017BE IC số

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: CD4017BE IC số;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TI;

Mã: CD4017BE

Tên hàng: CD4017BE IC số;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Hãng sx: TI;  Mã: CD4017BE

Tên hàng: CD4017BE IC số;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Hãng sx: TI;
Mã: CD4017BE

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG