CD4017BM CD4017 SOP16 IC số

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: CD4017BM CD4017 SOP16 IC số;

Mã: CD4017BM;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: TI

Tên hàng: CD4017BM CD4017 SOP16 IC số;  Mã: CD4017BM;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Thương hiệu: TI

Tên hàng: CD4017BM CD4017 SOP16 IC số;
Mã: CD4017BM;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Thương hiệu: TI

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG