CD4069UBE DIP14 IC số

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: CD4069UBE DIP14 IC số;

Mã: CD4069UBE;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Dùng cho: vật tư máy giặt;

Hàng tương đương: CD4069 CD4069BE

Tên hàng: CD4069UBE DIP14 IC số;  Mã: CD4069UBE;  Hãng sx: TI;  Kiểu chân: cắm DIP-14;  Dùng cho: vật tư máy giặt;  Hàng tương đương: CD4069 CD4069BE

Tên hàng: CD4069UBE DIP14 IC số;
Mã: CD4069UBE;
Hãng sx: TI;
Kiểu chân: cắm DIP-14;
Dùng cho: vật tư máy giặt;
Hàng tương đương: CD4069 CD4069BE

Tags: ,