CD4511BE CD4511 DIP-16 IC số

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: CD4511BE CD4511 DIP-16 IC số;

Mã: CD4511BE;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TI

Tên hàng: CD4511BE CD4511 DIP-16 IC số;  Mã: CD4511BE;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Hãng sx: TI

Tên hàng: CD4511BE CD4511 DIP-16 IC số;
Mã: CD4511BE;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Hãng sx: TI

Tags: , , ,