cắm DIP-16;

Tên hàng: ULN2803APG ULN2803 DIP18 IC Driver 8 Tran darlington arrays; Mã: ULN2803APG; Kiểu chân: cắm DIP-16; Thương hiệu: TOSHIBA; Hàng tương đương: TD62083A;

ULN2803APG ULN2803 DIP18 IC Driver 8 Tran darlington arrays

Giá: 3,000 VNĐ

Tên hàng: ULN2803APG ULN2803 DIP18 IC Driver 8 Tran darlington arrays;

Mã: ULN2803APG;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: TD62083A;

74HC138N SN74HC138N 74HC138 DIP16 IC số DECODER/DEMUX 3-8 LINE

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: 74HC138N SN74HC138N 74HC138 DIP16 IC số DECODER/DEMUX 3-8 LINE;

Mã: SN74HC138N;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC Số>DECODER/DEMUX

Tên hàng: CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1; Mã: CD4052BE; Kiểu chân: cắm DIP-16; Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUXTên hàng: CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1; Mã: CD4052BE; Kiểu chân: cắm DIP-16; Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUX

CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1

Giá: 2,500 VNĐ

Tên hàng: CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1;

Mã: CD4052BE;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUX

Tên hàng: MC74HC595AN 74HC595N SN74HC595N 74HC595 DIP16 IC số REGISTER/LATCH 8BIT; Mã: MC74HC595AN; Kiểu chân: cắm DIP-16; Phân nhóm: IC số;

MC74HC595AN 74HC595N SN74HC595N 74HC595 DIP16 IC số REGISTER/LATCH 8BIT

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: MC74HC595AN 74HC595N SN74HC595N 74HC595 DIP16 IC số REGISTER/LATCH 8BIT;

Mã: MC74HC595AN;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Phân nhóm: IC số;

Tên hàng: AM26LS32ACN IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423; Mã: AM26LS32ACN; Hãng sx: TI; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hàng tương đương: AM26LS32, AM26LS32N, AM26LS32A

AM26LS32ACN IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: AM26LS32ACN IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;

Mã: AM26LS32ACN;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hàng tương đương: AM26LS32, AM26LS32N, AM26LS32A

Tên hàng: CD4511BE CD4511 DIP-16 IC số; Mã: CD4511BE; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: TI

CD4511BE CD4511 DIP-16 IC số

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: CD4511BE CD4511 DIP-16 IC số;

Mã: CD4511BE;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TI

Tên hàng: TEA2025 TEA2025B YG2025 IC amply audio 2x2.3W 3-12V; Mã: TEA2025B; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: ST;

TEA2025 TEA2025B YG2025 IC amply audio 2×2.3W 3-12V

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: TEA2025 TEA2025B YG2025 IC amply audio 2×2.3W 3-12V;

Mã: TEA2025B;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: ST;