CJ78L12 78L12 TO92 IC ổn áp nguồn 12V

Gái: 1.500 VNĐ

Tên hàng: CJ78L12 78L12 TO92 IC ổn áp nguồn 12V;

Mã: CJ78L12;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Phân nhóm: IC nguồn 78XX

Tên hàng: CJ78L12 78L12 TO92 IC ổn áp nguồn 12V;  Mã: CJ78L12;  Kiểu chân: cắm TO-92;  Phân nhóm: IC nguồn 78XX

Tên hàng: CJ78L12 78L12 TO92 IC ổn áp nguồn 12V;
Mã: CJ78L12;
Kiểu chân: cắm TO-92;
Phân nhóm: IC nguồn 78XX

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG