TO-92;

Tên hàng: CJ78L12 78L12 TO92 IC ổn áp nguồn 12V; Mã: CJ78L12; Kiểu chân: cắm TO-92; Phân nhóm: IC nguồn 78XX

CJ78L12 78L12 TO92 IC ổn áp nguồn 12V

Gái: 1.500 VNĐ

Tên hàng: CJ78L12 78L12 TO92 IC ổn áp nguồn 12V;

Mã: CJ78L12;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Phân nhóm: IC nguồn 78XX

Tên hàng: MAC97A6 Triac 1A 400V; Kiểu chân: TO-92; Mã: MAC97A6

MAC97A6 Triac 1A 400V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: MAC97A6 Triac 1A 400V;

Kiểu chân: TO-92;

Mã: MAC97A6

Tên hàng: 2N4401 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V; Mã: 2N4401; Kiểu chân: cắm TO-92

2N4401 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 2N4401 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V;

Mã: 2N4401;

Kiểu chân: cắm TO-92

Tên hàng: 2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW; Mã: 2N6027; Kiểu chân: TO-92; Hàng tương đương: 2N6028; Tag: Programmable Unijunction Transistor Programmable Unijunction Transistor Triggers

2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: 2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW;

Mã: 2N6027;

Kiểu chân: TO-92;

Hàng tương đương: 2N6028;

Tag: Programmable Unijunction Transistor Programmable Unijunction Transistor Triggers

LÊN ĐẦU TRANG