CT60AM-18F CT60AM-18B CT60AM-18C CT60AM18C CT60AM 18C TO247 IGBT 60A 900V;

Giá: 33.000 VNĐ

Tên hàng: CT60AM-18F CT60AM-18B CT60AM-18C CT60AM18C CT60AM 18C TO247 IGBT 60A 900V;

Mã: CT60AM-18C;

Kiểu chân: TO-247;

Thương hiệu: Mitsubishi;

Xuất xứ: Tháo Máy;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Phân nhóm: TO-247 IGBT;

Tên hàng: CT60AM-18F CT60AM-18B CT60AM-18C CT60AM18C CT60AM 18C TO247 IGBT 60A 900V; Mã: CT60AM-18C; Kiểu chân: TO-247; Thương hiệu: Mitsubishi; Xuất xứ: Tháo Máy; Dùng cho: vật tư bếp từ; Phân nhóm: TO-247 IGBT;

Tên hàng: CT60AM-18F CT60AM-18B CT60AM-18C CT60AM18C CT60AM 18C TO247 IGBT 60A 900V;
Mã: CT60AM-18C;
Kiểu chân: TO-247;
Thương hiệu: Mitsubishi;
Xuất xứ: Tháo Máy;
Dùng cho: vật tư bếp từ;
Phân nhóm: TO-247 IGBT;

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG