CHK D-012 DIP8 IC nguồn

Giá: 23.500 VNĐ

Tên hàng: CHK D-012 DIP8 IC nguồn;

Mã: D-012;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Phân nhóm: IC nguồn;

Dùng cho: Vật tư bếp từ

Tên hàng: CHK D-012 DIP8 IC nguồn;  Mã: D-012;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Phân nhóm: IC nguồn;  Dùng cho: Vật tư bếp từ

Tên hàng: CHK D-012 DIP8 IC nguồn;
Mã: D-012;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Phân nhóm: IC nguồn;
Dùng cho: Vật tư bếp từ

Tags: , ,