D20SB80 Diode cầu chình lưu 20A 800V

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: D20SB80 Diode cầu chình lưu 20A 800V;

Mã: D20SB80;

Kiểu chân: cắm, dẹt;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: GBJ2510, D20SB80, D20XB80, D20XB60, D20SBA80

Tên hàng: D20SB80 Diode cầu chình lưu 20A 800V;  Mã: D20SB80;  Kiểu chân: cắm, dẹt;  Dùng cho: vật tư bếp từ;  Hàng tương đương: GBJ2510, D20SB80, D20XB80, D20XB60, D20SBA80

Tên hàng: D20SB80 Diode cầu chình lưu 20A 800V;
Mã: D20SB80;
Kiểu chân: cắm, dẹt;
Dùng cho: vật tư bếp từ;
Hàng tương đương: GBJ2510, D20SB80, D20XB80, D20XB60, D20SBA80

 

Tags: , , , ,