vật tư bếp từ;

Tên hàng: H20R1353 TO3P IGBT 20A 1350V (TM); Mã: H20R1353_OLD; Kiểu chân: cắm TO-3P; Dùng cho: vật tư bếp từ

H20R1353 TO3P IGBT 20A 1350V (TM)

Giá: 14,000 VNĐ

Tên hàng: H20R1353 TO3P IGBT 20A 1350V (TM);

Mã: H20R1353_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Dùng cho: vật tư bếp từ

Tên hàng: UC2843AD SOP14 IC nguồn PWM; Mã: UC2843AD; Kiểu chân: dán SOP-14; Thương hiệu: ON; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư bếp từ; Phân nhóm; IC nguồn

UC2843AD SOP14 IC nguồn PWM

Giá: 12,500 VNĐ

Tên hàng: UC2843AD SOP14 IC nguồn PWM;

Mã: UC2843AD;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: ON;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Phân nhóm; IC nguồn

Tên hàng: FGH30S130P TO247 IGBT 30A 1300V; Mã: FGH30S130P; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Failchild; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư bếp từ, vật tư biến tần;

FGH30S130P TO247 IGBT 30A 1300V

Giá: 39,500 VNĐ

Tên hàng: FGH30S130P TO247 IGBT 30A 1300V;

Mã: FGH30S130P;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Failchild;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư bếp từ, vật tư biến tần;

Tên hàng: OB2226SP DIP7 IC nguồn; Mã: OB2226SP; Kiểu chân: cắm DIP-7; Dùng cho: vật tư bếp từ; Hàng tương đương: 0B2226SP OB2226S

OB2226SP DIP7 IC nguồn

Giá: 9,500 VNĐ

Tên hàng: OB2226SP DIP7 IC nguồn;

Mã: OB2226SP;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: 0B2226SP OB2226S

GBJ3510 KBJ3510 Diode cầu chỉnh lưu 35A 1000V

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: GBJ3510 KBJ3510 Diode cầu chỉnh lưu 35A 1000V;

Mã: GBJ3510;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: Vật tư bếp từ, vật tư máy may

Tên hàng: D20SB80 Diode cầu chình lưu 20A 800V; Mã: D20SB80; Kiểu chân: cắm, dẹt; Dùng cho: vật tư bếp từ; Hàng tương đương: GBJ2510, D20SB80, D20XB80, D20XB60, D20SBA80

D20SB80 Diode cầu chình lưu 20A 800V

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: D20SB80 Diode cầu chình lưu 20A 800V;

Mã: D20SB80;

Kiểu chân: cắm, dẹt;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: GBJ2510, D20SB80, D20XB80, D20XB60, D20SBA80

LÊN ĐẦU TRANG