D20XB80 Diode cầu chỉnh lưu 20A 800V

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: D20XB80 Diode cầu chỉnh lưu 20A 800V;

Mã: D20XB80;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: Vật tư bếp từ

Tên hàng: D20XB80 Diode cầu chỉnh lưu 20A 800V;  Mã: D20XB80;  Kiểu chân: cắm;  Dùng cho: Vật tư bếp từ

Tên hàng: D20XB80 Diode cầu chỉnh lưu 20A 800V;
Mã: D20XB80;
Kiểu chân: cắm;
Dùng cho: Vật tư bếp từ

Tags: , ,