Diode cầu chỉnh lưu 20A 800V;

Tên hàng: D20XB80 Diode cầu chỉnh lưu 20A 800V; Mã: D20XB80; Kiểu chân: cắm; Dùng cho: Vật tư bếp từ

D20XB80 Diode cầu chỉnh lưu 20A 800V

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: D20XB80 Diode cầu chỉnh lưu 20A 800V;

Mã: D20XB80;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: Vật tư bếp từ