DAT1018P DAT1018N cặp sò công suất amply

Giá: Liên hệ

Tên hàng: DAT1018P DAT1018N cặp sò công suất amply;

Mã: DAT1018P_DAT1018N;

Kiểu chân: cắm 5 chân;

Thương hiệu: SanKen;

Xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư amply;

Phân nhóm: Module công suất;

Tên hàng: DAT1018P DAT1018N cặp sò công suất amply;  Mã: DAT1018P_DAT1018N;  Kiểu chân: cắm 5 chân;  Thương hiệu: SanKen;  Xuất xứ: Tháo máy;  Dùng cho: vật tư amply;  Phân nhóm: Module công suất;

Tên hàng: DAT1018P DAT1018N cặp sò công suất amply;
Mã: DAT1018P_DAT1018N;
Kiểu chân: cắm 5 chân;
Thương hiệu: SanKen;
Xuất xứ: Tháo máy;
Dùng cho: vật tư amply;
Phân nhóm: Module công suất;

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG