DB207 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 2A 1000V chân cắm (Đi ốt chỉnh lưu cầu 2A 1000V)

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng:  DB207 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 2A 1000V chân cắm (Đi ốt chỉnh lưu cầu 2A 1000V);

Mã: DB207;

Kiểu chân: cắm DIP-4;

Thương hiệu: SEP;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: Cầu 2A, cầu vuông 2A, chỉnh lưu cầu 2A;

Phân nhóm: Diode cầu;

Mã Kho: DB207_010

Tên hàng:  DB207 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 2A 1000V chân cắm (Đi ốt chỉnh lưu cầu 2A 1000V);  Mã: DB207;  Kiểu chân: cắm DIP-4;  Thương hiệu: SEP;  Xuất xứ: chính hãng;  Hàng tương đương: Cầu 2A, cầu vuông 2A, chỉnh lưu cầu 2A;  Phân nhóm: Diode cầu;  Mã Kho: DB207_010

Tên hàng: DB207 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 2A 1000V chân cắm (Đi ốt chỉnh lưu cầu 2A 1000V);
Mã: DB207;
Kiểu chân: cắm DIP-4;
Thương hiệu: SEP;
Xuất xứ: chính hãng;
Hàng tương đương: Cầu 2A, cầu vuông 2A, chỉnh lưu cầu 2A;
Phân nhóm: Diode cầu;
Mã Kho: DB207_010

Tags: , , ,