DIP4

Tên hàng: DF1508M DF1508 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 1.5A 800V chân cắm vuông 7.4x5mm; Mã: DF1508M; Kiểu chân: cắm vuông DIP-4; Hàng tương đương: DF15001M, DF1505M, DF1510M; Phân nhóm: Diode cầu

DF1508M DF1508 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 1.5A 800V chân cắm vuông 7.4x5mm

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: DF1508M DF1508 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 1.5A 800V chân cắm vuông 7.4x5mm;

Mã: DF1508M;

Kiểu chân: cắm vuông DIP-4;

Hàng tương đương: DF15001M, DF1505M, DF1510M;

Phân nhóm: Diode cầu

Tên hàng: DB207 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 2A 1000V chân cắm (Đi ốt chỉnh lưu cầu 2A 1000V); Mã: DB207; Kiểu chân: cắm DIP-4; Thương hiệu: SEP; Xuất xứ: chính hãng; Hàng tương đương: Cầu 2A, cầu vuông 2A, chỉnh lưu cầu 2A; Phân nhóm: Diode cầu; Mã Kho: DB207_010

DB207 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 2A 1000V chân cắm (Đi ốt chỉnh lưu cầu 2A 1000V)

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: DB207 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 2A 1000V chân cắm (Đi ốt chỉnh lưu cầu 2A 1000V);

Mã: DB207;

Kiểu chân: cắm DIP-4;

Thương hiệu: SEP;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: Cầu 2A, cầu vuông 2A, chỉnh lưu cầu 2A;

Phân nhóm: Diode cầu;

Tên hàng: TLP620-1GB TLP620-1 P620GB DIP4 Photo-Transistor AC/DC−Input Module; Mã: TLP620_DIP4; Kiểu chân: cắm DIP-4; Thương hiệu: Toshiba; Xuất xứ: chính hãng; Hàng tương đương: TLP620, TLP620-1, TLP620-2, TLP620-3, TLP620-4

TLP620-1GB TLP620-1 P620GB DIP4 Photo-Transistor AC/DC−Input Module

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: TLP620-1GB TLP620-1 P620GB DIP4 Photo-Transistor AC/DC−Input Module;

Mã: TLP620_DIP4;

Kiểu chân: cắm DIP-4;

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: TLP620, TLP620-1, TLP620-2, TLP620-3, TLP620-4

Tên hàng: TLP785 P785 DIP4 Photo-Tran optocoupler; Mã: TLP785; Kiểu chân: cắm DIP-4; Thương hiệu: Toshiba; Hàng tương đương: TLP785-GB TLP785GB P785GB P785GR P785BL

TLP785 P785 DIP4 Photo-Tran optocoupler

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: TLP785 P785 DIP4 Photo-Tran optocoupler;

Mã: TLP785;

Kiểu chân: cắm DIP-4;

Thương hiệu: Toshiba;

Hàng tương đương: TLP785-GB TLP785GB P785GB P785GR P785BL

LÊN ĐẦU TRANG