DB9FS DB9 cái thẳng, hàn dây

Giá: 2,000 VNĐ

Tên: DB9FS DB9 cái thẳng, hàn dây

Mã: DB9FS

DB9FS