DB9FSC DB9 cái thẳng, hàn dây có vỏ

2,000 VNĐ

Tên: DB9FSC DB9 cái thẳng, hàn dây có vỏ

Mã: DB9FSC
DB9FSC