DB9MS DB9 đực thẳng, hàn dây

GIá: 2,000 VNĐ

Tên: DB9MS DB9 đực thẳng, hàn dây

Mã: DB9MS

DB9MSC