DC3-12P IDE12P Box header 6x2p 2.54mm đực cong

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-12P IDE12P Box header 6x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-12P_R;

Hàng tương đương: IDE 12

Tên hàng: DC3-12P IDE12P Box header 6x2p 2.54mm đực cong;  Mã: DC3-12P_R;  Hàng tương đương: IDE 12

Tên hàng: DC3-12P IDE12P Box header 6x2p 2.54mm đực cong;
Mã: DC3-12P_R;
Hàng tương đương: IDE 12

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG