IDE12P Box header 6x2p 2.54mm đực cong;

Tên hàng: DC3-12P IDE12P Box header 6x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-12P_R; Hàng tương đương: IDE 12

DC3-12P IDE12P Box header 6x2p 2.54mm đực cong

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-12P IDE12P Box header 6x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-12P_R;

Hàng tương đương: IDE 12

LÊN ĐẦU TRANG