DC3-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: DC3-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-20P_S;

Hàng tương đương: IDE 20;

 

Tên hàng: DC3-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực thẳng;  Mã: DC3-20P_S;  Hàng tương đương: IDE 20;

Tên hàng: DC3-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực thẳng;
Mã: DC3-20P_S;
Hàng tương đương: IDE 20;

Tags: ,