DC3-24P IDE24P Box header 12x2p 2.54mm đực cong

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-24P IDE24P Box header 12x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-24P_R;

Hàng tương đương: IDE 24

Tên hàng: DC3-24P IDE24P Box header 12x2p 2.54mm đực cong;  Mã: DC3-24P_R;  Hàng tương đương: IDE 24Tên hàng: DC3-24P IDE24P Box header 12x2p 2.54mm đực cong;  Mã: DC3-24P_R;  Hàng tương đương: IDE 24

Tên hàng: DC3-24P IDE24P Box header 12x2p 2.54mm đực cong;
Mã: DC3-24P_R;
Hàng tương đương: IDE 24

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG