Đế IC 8 chân dẹt

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 8 chân dẹt;

Mã: DIP8S

Đế IC 8 chân dẹt

Đế IC 8 chân dẹt

Tags: ,