Để kẹp chip SOP-16 to DIP-16

Giá: 46.500 VNĐ

Để kẹp chip SOP-16 to DIP-16

Để kẹp chip SOP-16 to DIP-16

Để kẹp chip SOP-16 to DIP-16

Tags: