Đế kẹp SOP20 to DIP20 200mil 208mil

Giá: 73.000 VNĐ

Đế kẹp SOP20 to DIP20 200mil 208mil

Đế kẹp SOP20 to DIP20 200mil 208mil

Đế kẹp SOP20 to DIP20 200mil 208mil

Tags: