Đế kẹp SOP8 SOIC8 150mil

Giá: 54.500 VNĐ

Đế kẹp SOP8 SOIC8 150mil

Đế kẹp SOP8 SOIC8 150mil

Đế kẹp SOP8 SOIC8 150mil

Tags: