DF1508M DF1508 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 1.5A 800V chân cắm vuông 7.4x5mm

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: DF1508M DF1508 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 1.5A 800V chân cắm vuông 7.4x5mm;

Mã: DF1508M;

Kiểu chân: cắm vuông DIP-4;

Hàng tương đương: DF15001M, DF1505M, DF1510M;

Phân nhóm: Diode cầu

Tên hàng: DF1508M DF1508 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 1.5A 800V chân cắm vuông 7.4x5mm;  Mã: DF1508M;  Kiểu chân: cắm vuông DIP-4;  Hàng tương đương: DF15001M, DF1505M, DF1510M;  Phân nhóm: Diode cầu

Tên hàng: DF1508M DF1508 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 1.5A 800V chân cắm vuông 7.4x5mm;
Mã: DF1508M;
Kiểu chân: cắm vuông DIP-4;
Hàng tương đương: DF15001M, DF1505M, DF1510M;
Phân nhóm: Diode cầu

Tags: , , , , ,