DH321 IC Nguồn; Kiểu chân: cắm DIP-8; Dùng cho: Vật tư bếp tử;

Tên hàng: DH321 IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Dùng cho: Vật tư bếp tử;

DH321 IC Nguồn; Kiểu chân: cắm DIP-8; Dùng cho: Vật tư bếp tử;

DH321 IC Nguồn; Kiểu chân: cắm DIP-8; Dùng cho: Vật tư bếp tử;

Tags: ,