Điện Trở 2512 1W 0.39R

Giá: 3.000 VND

Tên: Điện Trở 2512 1W 0.39R
Hãng SX:
Model: R390
Dùng Cho:
Hàng tham khảo: Điện Trở 2512 1W 0.39R
Công Suất: 1W
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân: Dán
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: Điện Trở 2512 1W 0.39R

Điện Trở 2512 1W 0.39R

Điện Trở 2512 1W 0.39R