Đông cơ quay đĩa lò vi sóng 220V

Giá: 51,000 VNĐ

Tên: Đông cơ quay đĩa lò vi sóng 220V; Dùng cho: Lò vi sóng; Tag: động cơ lò vi sóng, quay đĩa lò vi sóng, đĩa lò vi sóng, động cơ quay đĩa lò vi sóng.

Mã: Đông cơ quay đĩa lò vi sóng 220V

động cơ quay điwã lò vi sóng