DS3486M Quad RS-422, RS-423 Line Receiver

Giá: 18.000 VND

Tên: DS3486M Quad RS-422, RS-423 Line Receiver
Model: DS3486M
Dùng Cho:
Hàng tham khảo: DS3486; DS3486M_SOP-16
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân: SOP-16
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: DS3486; DS3486M_SOP-16

DS3486M

DS3486M