F0505M-1W MORNSUN IC nguồn cách ly 5V sang 5V

Giá: 88.000 VNĐ

Tên hàng: F0505M-1W MORNSUN IC nguồn cách ly 5V sang 5V;

Mã: F0505M-1W;

Hãng sx: MORNSUN;

Kiểu chân: cắm;

Hàng tương đương: VS010-0505SE

Tên hàng: F0505M-1W MORNSUN IC nguồn cách ly 5V sang 5V; Mã: F0505M-1W; Hãng sx: MORNSUN; Kiểu chân: cắm;

Tên hàng: F0505M-1W MORNSUN IC nguồn cách ly 5V sang 5V;
Mã: F0505M-1W;
Hãng sx: MORNSUN;
Kiểu chân: cắm;

Tags: , , ,