Cầu chì 15A 250V ống thủy tinh chân cắm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì 15A 250V ống thủy tinh chân cắm;

Mã: F15A250V5x20PCB

Tên hàng: Cầu chì 15A 250V ống thủy tinh chân cắm;  Mã: F15A250V5x20PCB

Tên hàng: Cầu chì 15A 250V ống thủy tinh chân cắm;
Mã: F15A250V5x20PCB

Tags: