FC-64P đầu bóp cáp IDE64 cái

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: FC-64P đầu bóp cáp IDE64 cái;

Mã:FC-64P;

Hàng tương đương: IDE 64

 

Tên hàng: FC-64P đầu bóp cáp IDE64 cái;  Mã:FC-64P;  Hàng tương đương: IDE 64

Tên hàng: FC-64P đầu bóp cáp IDE64 cái;
Mã:FC-64P;
Hàng tương đương: IDE 64

Tags: , ,