FGPF4536 TO220 IGBT 50A 360V (TM)

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: FGPF4536 TO220 IGBT 50A 360V (TM);

Mã: FGPF4536_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Faichild;

Dùng cho: vật tư màn hình->TV LCD-Plasma

Tên hàng: FGPF4536 TO220 IGBT 50A 360V (TM);  Mã: FGPF4536_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: Faichild;  Dùng cho: vật tư màn hình->TV LCD-Plasma

Tên hàng: FGPF4536 TO220 IGBT 50A 360V (TM);
Mã: FGPF4536_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: Faichild;
Dùng cho: vật tư màn hình->TV LCD-Plasma

Tags: , ,