FQD2N60C 2N60C 2N60 TO-220 N MOSFET 2A 600V

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: FQD2N60C 2N60C 2N60 TO-220 N MOSFET 2A 600V;

Mã: FQD2N60C;

Hãng sx: F;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: K3050 2SK3050

Tên hàng: FQD2N60C 2N60C 2N60 TO-220 N MOSFET 2A 600V;  Mã: FQD2N60C;  Hãng sx: F;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hàng tương đương: K3050 2SK3050Tên hàng: FQD2N60C 2N60C 2N60 TO-220 N MOSFET 2A 600V;  Mã: FQD2N60C;  Hãng sx: F;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hàng tương đương: K3050 2SK3050

Tên hàng: FQD2N60C 2N60C 2N60 TO-220 N MOSFET 2A 600V;
Mã: FQD2N60C;
Hãng sx: F;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hàng tương đương: K3050 2SK3050

Tags: , ,