FQD2N60C

Tên hàng: FQD2N60C 2N60C 2N60 TO-220 N MOSFET 2A 600V; Mã: FQD2N60C; Hãng sx: F; Kiểu chân: cắm TO-220; Hàng tương đương: K3050 2SK3050Tên hàng: FQD2N60C 2N60C 2N60 TO-220 N MOSFET 2A 600V; Mã: FQD2N60C; Hãng sx: F; Kiểu chân: cắm TO-220; Hàng tương đương: K3050 2SK3050

FQD2N60C 2N60C 2N60 TO-220 N MOSFET 2A 600V

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: FQD2N60C 2N60C 2N60 TO-220 N MOSFET 2A 600V;

Mã: FQD2N60C;

Hãng sx: F;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: K3050 2SK3050

LÊN ĐẦU TRANG