FQPF13N50 HX13N50C 13N50 TO220 N MOSFET 13A 500V

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: FQPF13N50 HX13N50C 13N50 TO220 N MOSFET 13A 500V;

Mã: FQPF13N50C;

Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: FQPF13N50 HX13N50C 13N50 TO220 N MOSFET 13A 500V;  Mã: FQPF13N50C;  Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: FQPF13N50 HX13N50C 13N50 TO220 N MOSFET 13A 500V;
Mã: FQPF13N50C;
Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Phân nhóm: N MOSFET

Tags: , , ,