FQPF4N60 4N60 TO220 N MOSFET 4A 600V

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: FQPF4N60 4N60 TO220 N MOSFET 4A 600V;

Mã: FQPF4N60C;

Kiểu chân: cắm TO-220F;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: FQPF4N60B, 4N60B FQPF4N60C, 4N60C;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: FQPF4N60 4N60 TO220 N MOSFET 4A 600V;  Mã: FQPF4N60C;  Kiểu chân: cắm TO-220F;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Hàng tương đương: FQPF4N60B, 4N60B FQPF4N60C, 4N60C;  Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: FQPF4N60 4N60 TO220 N MOSFET 4A 600V;
Mã: FQPF4N60C;
Kiểu chân: cắm TO-220F;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Hàng tương đương: FQPF4N60B, 4N60B FQPF4N60C, 4N60C;
Phân nhóm: N MOSFET

Tags: , , ,