FR9886SPGTR FR9886 SOP8 IC nguồn Step-Down DC/DC Converter

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: FR9886SPGTR FR9886 SOP8 IC nguồn Step-Down DC/DC Converter;

Mã: FR9886;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Chủng loại: IC nguồn->DC/DC Converter

Tên hàng: FR9886SPGTR FR9886 SOP8 IC nguồn Step-Down DC/DC Converter;  Mã: FR9886;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Chủng loại: IC nguồn->DC/DC Converter

Tên hàng: FR9886SPGTR FR9886 SOP8 IC nguồn Step-Down DC/DC Converter;
Mã: FR9886;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Chủng loại: IC nguồn->DC/DC Converter

Tags: , ,