CQ1265RT FSCQ1265RT IC Nguồn 170W

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: CQ1265RT FSCQ1265RT IC Nguồn 170W;

Kiểu chân: cắm TO220-5;

Mã hàng: FSCQ1265RT;

Hãng sx: F-TOSHIBA;

Hàng tương đương: FSCQ0765RT; FSCQ1265RT; FSCQ1565RT

Tên hàng: CQ1265RT FSCQ1265RT IC Nguồn 170W;  Kiểu chân: cắm TO220-5;  Mã hàng: FSCQ1265RT;  Hãng sx: F-TOSHIBA;  Hàng tương đương: FSCQ0765RT; FSCQ1265RT; FSCQ1565RT

Tên hàng: CQ1265RT FSCQ1265RT IC Nguồn 170W;
Kiểu chân: cắm TO220-5;
Mã hàng: FSCQ1265RT;
Hãng sx: F-TOSHIBA;
Hàng tương đương: FSCQ0765RT; FSCQ1265RT; FSCQ1565RT

Tags: , , ,