G60N100BNTD G60N100 TO3PL IGBT 60A 1000V (TM)

Giá: 22.500 VNĐ

Tên hàng: G60N100BNTD G60N100 TO3PL IGBT 60A 1000V (TM);

Mã: G60N100BNTD_OLD;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-3PL;

Tên hàng: G60N100BNTD G60N100 TO3PL IGBT 60A 1000V (TM);  Mã: G60N100BNTD_OLD;  Hãng sx: Faichild;  Kiểu chân: cắm TO-3PL;

Tên hàng: G60N100BNTD G60N100 TO3PL IGBT 60A 1000V (TM);
Mã: G60N100BNTD_OLD;
Hãng sx: Faichild;
Kiểu chân: cắm TO-3PL;

Tags: , ,