Faichild

Tên hàng: FGPF4633 4633 TO220 IGBT 70A 330V; Mã: FGPF4633; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: Faichild; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư màn hình; Phân nhóm: IGBT

FGPF4633 4633 TO220 IGBT 70A 330V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: FGPF4633 4633 TO220 IGBT 70A 330V;

Mã: FGPF4633;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Faichild;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư màn hình;

Phân nhóm: IGBT

Tên hàng: FDPF18N50 18N50 TO220 N MOSFET 18A 500V 265mΩ; Mã: FDPF18N50; Hãng sx: Faichild; Kiểu chân: cắm TO-220

FDPF18N50 18N50 TO220 N MOSFET 18A 500V 265mΩ

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: FDPF18N50 18N50 TO220 N MOSFET 18A 500V 265mΩ;

Mã: FDPF18N50;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-220

Tên hàng: TIP42C TIP42 TO220 PNP TRASISTOR 6A 100V BCE; Mã: TIP42C; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: Faichild;

TIP42C TIP42 TO220 PNP TRASISTOR 6A 100V BCE

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: TIP42C TIP42 TO220 PNP TRASISTOR 6A 100V BCE;

Mã: TIP42C;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: Faichild;

Tên hàng: TIP41C TIP41 TO220 TIP41C NPN TRANSISTOR 6A 100V; Mã: TIP41C_TO220; Hãng sx: Faichild; Kiểu chân: cắm TO-220;

TIP41C TIP41 TO220 TIP41C NPN TRANSISTOR 6A 100V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: TIP41C TIP41 TO220 TIP41C NPN TRANSISTOR 6A 100V;

Mã: TIP41C_TO220;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Tên hàng: FAN7530 SOP-8 IC nguồn; Mã: FAN7530; Hãng sx: Faichild; Kiểu chân: dán SOP-8; Dùng cho: Vật tư màn hình

FAN7530 SOP-8 IC nguồn

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: FAN7530 SOP-8 IC nguồn;

Mã: FAN7530;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Dùng cho: Vật tư màn hình

Tên hàng; FDPF18N50 18N50 TO-220 N MOSFET 18A 500V 265 mΩ; Mã: FDPF18N50; Hãng sx: Faichild; Kiểu chân: cắm TO-220

FDPF18N50 18N50 TO-220 N MOSFET 18A 500V 265 mΩ

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng; FDPF18N50 18N50 TO-220 N MOSFET 18A 500V 265 mΩ;

Mã: FDPF18N50;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-220

6755MYC FAN6755WMYB 6755 SOP-7 IC nguồn PWM controller

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: 6755MYC FAN6755WMYB 6755 SOP-7 IC nguồn PWM controller;

Mã: FAN6755WMYB;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: dán SOP-7;

Hàng tương đương: FAN6755 MYC 6755WMYB 6755MYC FAN6755WMYB 6755

Tên hàng: RHRP8120 TO-220 Hyperfast Diode 8A 1200V; Mã: RHRP8120; Hãng sx: Faichild; Kiểu chân: TO-220-2

RHRP8120 TO-220 Hyperfast Diode 8A 1200V

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: RHRP8120 TO-220 Hyperfast Diode 8A 1200V;

Mã: RHRP8120;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: TO-220-2

Tên hàng: K3568 2SK3568 TO-220 N MOSFET 12A 500V; Mã: K3568; Hãng sx: Faichild; Kiểu chân: cắm TO-220

K3568 2SK3568 TO-220 N MOSFET 12A 500V

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: K3568 2SK3568 TO-220 N MOSFET 12A 500V;

Mã: K3568;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-220

Tên hàng: BU406 TO220 N Transistor 7A 400V BCE; Mã: BU406_F; Hãng sx: Faichild; Kiểu chân: cắm TO-220; Hàng tương đương: BU407;

BU406 TO220 N Transistor cũ 7A 400V BCE

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: BU406 TO220 N Transistor cũ 7A 400V BCE;

Mã: BU406_F;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: BU407;

Tên hàng: F30U60DN F30U60 TO-247 Diode kép 30A 600V (TM); Mã: F30U60DN_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Faichild; Dùng cho: vật tư máy hàn;Tên hàng: F30U60DN F30U60 TO-247 Diode kép 30A 600V (TM); Mã: F30U60DN_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Faichild; Dùng cho: vật tư máy hàn;

F30U60DN F30U60 TO-247 Diode kép 30A 600V (TM)

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: F30U60DN F30U60 TO-247 Diode kép 30A 600V (TM);

Mã: F30U60DN_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Faichild;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

Tên hàng: R30120G2 RHRG30120 TO-247 Diode 30A 1200V Mã: RHRG30120; Kiểu chân: cắm TO-247; Hãng sx: Faichild;

R30120G2 RHRG30120 TO-247 Diode 30A 1200V

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: R30120G2 RHRG30120 TO-247 Diode 30A 1200V

Mã: RHRG30120;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: Faichild;

Tên hàng: GT30F131 30F131 TO263 IGBT 200A 360V; Mã: GT30F131; Kiểu chân: TO-263; Thương hiệu: Faichild; Dùng cho: Vật tư màn hình; Phân nhóm: IGBT

GT30F131 30F131 TO263 IGBT 200A 360V

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: GT30F131 30F131 TO263 IGBT 200A 360V;

Mã: GT30F131;

Kiểu chân: TO-263;

Thương hiệu: Faichild;

Dùng cho: Vật tư màn hình;

Phân nhóm: IGBT

Tên hàng: FGH60N60 SMD TO3P IGBT 60A 600V (TM); Mã: FGH60N60SMD_OLD; Kiểu chân: TO-3P; Hãng sx: Faichild; Hàng tương đương: FGH60N60 SFD FGH60N60UFD FGH60N60SMD FGH40N60

FGH60N60 SFD FGH60N60UFD FGH60N60SMD FGH60N60 TO247 IGBT 60A 600V (TM)

Giá: 27.000 VNĐ

FGH60N60 SFD FGH60N60UFD FGH60N60SMD FGH60N60 TO247 IGBT 60A 600V (TM)

Mã: FGH60N60SMD-OLD

Kiểu chân: TO-247

Hãng sx: Faichild

Xuất xứ: Hàng tháo máy

Hàng tương đương: FGH60N60 SFD FGH60N60UFD FGH60N60SMD FGH40N60

LÊN ĐẦU TRANG