G80N60UFD SGH80N60UFD G80N60 TO-3P IGBT 80A 600V

Giá: 43.000 VNĐ

Tên hàng: G80N60UFD SGH80N60UFD G80N60 TO-3P IGBT 80A 600V;

Mã: G80N60UFD;

Hãng sx: Fairchild;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Tên hàng: G80N60UFD SGH80N60UFD G80N60 TO-3P IGBT 80A 600V; Mã: G80N60UFD; Hãng sx: Fairchild; Kiểu chân: cắm TO-3P;

Tên hàng: G80N60UFD SGH80N60UFD G80N60 TO-3P IGBT 80A 600V;
Mã: G80N60UFD;
Hãng sx: Fairchild;
Kiểu chân: cắm TO-3P;

Tags: , ,