H20R1202 TO3P IGBT 20A 1200V (TM); Mã: H20R1202_OLD; Kiểu chân: cắm TO-3P; Hãng sản xuất: Infineon; Hàng tương đương: H20R120 H20R1202 H20R1203 H20T120; Dùng cho: vật tư bếp từ

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: H20R1202 TO3P IGBT 20A 1200V (TM);

Mã: H20R1202_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sản xuất: Infineon;

Hàng tương đương: H20R120 H20R1202 H20R1203 H20T120;

Dùng cho: vật tư bếp từ

Tên hàng: H20R1202 TO3P IGBT 20A 1200V (TM);  Mã: H20R1202_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Hãng sản xuất: Infineon;  Hàng tương đương: H20R120 H20R1202 H20R1203 H20T120;  Dùng cho: vật tư bếp từ

Tên hàng: H20R1202 TO3P IGBT 20A 1200V (TM);
Mã: H20R1202_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Hãng sản xuất: Infineon;
Hàng tương đương: H20R120 H20R1202 H20R1203 H20T120;
Dùng cho: vật tư bếp từ

Tags: , ,