H20R1353 TO3P IGBT 20A 1350V (TM)

Giá: 14,000 VNĐ

Tên hàng: H20R1353 TO3P IGBT 20A 1350V (TM);

Mã: H20R1353_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Dùng cho: vật tư bếp từ

Tên hàng: H20R1353 TO3P IGBT 20A 1350V (TM);  Mã: H20R1353_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Dùng cho: vật tư bếp từ

Tên hàng: H20R1353 TO3P IGBT 20A 1350V (TM);
Mã: H20R1353_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Dùng cho: vật tư bếp từ

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG