Box header đực 2×1 loại 2.54, chân thẳng

Giá:200 VNĐ

Tên hàng: Box header đực 2×1 loại 2.54, chân thẳng;

Mã: H2x1BH-MS;

Hàng tương đương: XH2.54-2P

Tên hàng: Box header đực 2x1 loại 2.54, chân thẳng;  Mã: H2x1BH-MS;  Hàng tương đương: XH2.54-2P

Tên hàng: Box header đực 2×1 loại 2.54, chân thẳng;
Mã: H2x1BH-MS;
Hàng tương đương: XH2.54-2P

Tags: